Πρόσκληση συμμετοχής στον Β' Κύκλο Προγράμματος Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης συμμετοχής στο πρόγραμμα υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας στο Δήμο μας,η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.

Ο Δήμος Κηφισιάς καλεί νέες επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες που επιθυμούν να επιχειρήσουν σε τομείς όπως:

  • Αγροδιατροφή,
  • Υγεία και Φάρμακα,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • Ενέργεια,
  • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη,
  • Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα,
  • Υλικά – Κατασκευές,
  • Πολιτισμός, Tουρισμός - Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες,

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Β’ Κύκλο του Προγράμματος Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι τουλάχιστον ένα από τα μέλη της κάθε υποψήφιας ομάδας να:

  • ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 18 - 48 ετών 
  • είναι δημότης/κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς ή/και να προτίθεται να επιχειρήσει εντός του Δήμου .

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 4 βασικά στάδια και θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο του 2018.

Πρώτο στάδιο: οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν Εργαστήρια Επιχειρηματικότητας, σε θέματα του κοινοτόμου επιχειρείν με σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

 

Δεύτερο στάδιο: Θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των υποψηφίων και θα επιλεγούν τα επιχειρηματικά σχήματα που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα, αφού παρουσιάσουν την ιδέα τους σε ειδική επιτροπή και στο ενδιαφερόμενο κοινό.

 

Τρίτο στάδιο: αφορά στη φιλοξενία των ενταγμένων στη Δομή επιχειρηματικών σχημάτων, διάρκειας επτά (7) μηνών.

Κατά τη φιλοξενία τα νεοφυή σχήματα θα λαμβάνουν δωρεάν Συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο οριζόντιες όσο και εξατομικευμένες με στόχο να εξελίξουν την ιδέα τους και να τη μετατρέψουν σε επιχείρηση. Επιπλέον, θα προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων και θα προσφερθούν ευκαιρίες δικτύωσης με φορείς χρηματοδότησης, στρατηγικούς συνεργάτες κ.α.

 

Τέταρτο στάδιο: με το πέρας του Προγράμματος, οι επιχειρηματικές ομάδες θα διαγωνιστούν ώστε να ανακηρυχτούν και να βραβευτούν τα τρία πιο επιτυχημένα επιχειρηματικά σχήματα.

 

Πληροφορίες στα τηλ: 213 2007 223, 213 2007 280,  εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Παρακαλώ σημπληρώστε την φόρμα συμμετοχής εδώ