Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλόγη των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπήςτην Δευτέρα 08-01-2024 δια ζώσης