Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης δώδεκα θυρών για τις ανάγκες των αποχωρητηρίων των μαθητών του 3ου Δημοτικού Κηφισιάς