Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας και τοποθέτησης βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς