Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ετήσιας προμήθειας ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κηφισιάς

06/12/2017

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τα σχολεία του Δήμου.