Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας