Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (αντισηπτικά) για τις ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου