Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια προμήθεια υλικών με την τοποθέτηση για την επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοπινάκων ασφαλείας για τα σχολεία της ΔΕ Ν. Ερυθραίας