Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια προμήθειας μίας τηλεόρασης με τοποθέτηση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας