Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια προβολικού συστήματος για τις ανάγκες του Γυμνασίου Ν. Ερυθραίας