Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια με τοποθέτηση υλικών επισκευής υδρορροών στο 3ο Δημοτικό Κηφισιάς