Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια με τοποθέτηση πολυοργάνου στο 1ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας