Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια με τοποθέτηση πλακιδιών ασφαλείας στο 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Ερυθραίας