Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια με τοποθέτηση βινυλικού δαπέδου σε αίθουσα του 2ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς