Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΔΕ Ν. Ερυθραίας