Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια δύο (2) cd player για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας