Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια δεκαοκτώ (18) φορητών υπολογιστών, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 1ου, 2ου & 3ου Δημοτικού Ν. Ερυθραίας,