Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια έξι (06) σταθερών υπολογιστών, με οθόνη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 1ουΔημοτικού Ν. Ερυθραίας και του 1ου και 3ου Νηπιαγωγείου Νέας Ερυθραίας