Πρόσκληση ενδιαφέροντος_Προμήθεια έξι (06) σταθερών υπολογιστών, με οθόνη για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Εκάλης