Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_προμήθειας υλικών με την τοποθέτηση για την επισκευή και συντήρηση σιδηρών κατασκευών στα σχολεία για τα σχολεία της ΔΕ Ν. Ερυθραίας