Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την τηλεοπτική κάλυψη του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς