Πρόσκληση για την 54η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 22-12-23 δια περιφοράς