Πρόσκληση για την 5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 03-04-24 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ