Πρόσκληση για την 47η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 15-11-23 ΜΕΙΚΤΗ