Πρόσκληση για την 45η Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 10-11-23