Πρόσκληση για την 44η Τακτική Συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου την 01-11-2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ