Πρόσκληση για την 39η Έκτακτη Δια περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 18-09-23