Πρόσκληση για την 37η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 06-09-2023 ΜΕΙΚΤΗ