Πρόσκληση για την 36η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 06-09-2023 ΜΕΙΚΤΗ