Πρόσκληση για την 3η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής την 11-7-2024 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ