Πρόσκληση για την 3η "έκτακτη" Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 18-01-23 ΜΕΙΚΤΗ