Πρόσκληση για την 27η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19-07-23 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ