Πρόσκληση για την 22η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 31-05-23 ΜΕΙΚΤΗ