Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28-09-2022 ΜΕΙΚΤΗ