Πρόσκληση για την 2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 11-01-23 ΜΕΙΚΤΗ