Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 10-07-24 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ