Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 31-08-22 ΜΕΙΚΤΗ