Πρόσκληση για την 17η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28-06-24 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ