Πρόσκληση για την 16η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 20-07-2022 ΜΕΙΚΤΗ