Πρόσκληση για την 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 03-06-24 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ