Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 29-05-24 δια ζώσης