Πρόσκληση για την 13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 22-06-2022 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ