Πρόσκληση για την 12η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15-03-2023 ΜΕΙΚΤΗ