Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 08-03-2023 και ώρα 6μ.μ. ΜΕΙΚΤΗ