Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Εκάλης της 16/01/2023"