ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ N. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 9-6-2022