ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΩΝΩΠΟΕΙΔΩΝ