ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 7-3-2023.pdf