ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΗΣ 21-07-2022