ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΗΣ 1-6-2023